Då behöver du bygglov

30 maj 2020 Jenny Olsson
Då behöver du bygglov

När man ska göra förändringar på ett hus så krävs det många gånger bygglov. Man ska tänka på att det inte bara gäller vid till exempel en förändring av byggnadens konstruktion som vid ut- eller tillbyggnad utan även om man till exempel ska byta färg på fasaden. Det är viktigt att man kollar upp detta och söker bygglov om det behövs. I annat fall kan det både bli kostsamt och jobbigt. Om man målar om sin fasad utan att söka bygglov och det sedan visar sig att man skulle behövt det kan man behöva skicka in en ansökan i efterhand och även betala ett vite. Om bygglovsansökan inte skulle gå igenom kan man behöva återställa byggnaden, vilket kan vara både kostsamt och tidsödande. 

 

 

 

Vad gäller för bygglov kan du ta reda på via en bra hemsida som heter hus-bloggaren.se. Här har de samlat massor med information som rör just bygglov när det kommer till att förändra färg på fasaden. På sidan finns också många andra intressanta artiklar som rör hus, hem och trädgård. Att få informationen samlad som man får på den här sidan är mycket värt, då det kan vara både jobbigt och krångligt att själv leta runt för att ta reda på olika fakta och vad som gäller. Tack vare den här sidan behöver man bara gå till en enda sida och läsa en artikel för att få matnyttig information och svar på det allra mesta som rör bygglovet. 

Här skriver de bland annat om att det finns vissa undantag för när man inte behöver söka bygglov. Undantaget gäller för en – och tvåbostadshus som vetter mot en kringbyggd gård. När det kommer till att byta kulör på fasaden finns det undantag och det är när det kommer till en- och tvåbostadshus. Undantaget gäller för fasader som vetter mot en kringbyggd gård. På sidan och i sin artikel berättar de om vad som menas med en kringbyggd gård. 

Fler nyheter