När det är dags att lösa brottmål i Göteborg

När det är dags att lösa brottmål i Göteborg

För att få bästa möjliga juridiska hjälp är det viktigt att man anlitar rätt advokat. Har man hamnat i en tvist rörande vårdnaden om barn ska man anlita en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister.

Ska man ansöka om ett uppehållstillstånd eller överklaga ett utvisningsbeslut ska man ta hjälp av en advokat som behärskar migration- och asylrätt. Är man misstänkt, eller riskerar att åtalas för bokföringsbrott behöver man en brottmålsadvokat specialiserad på ekobrott.

När det gäller familjerättsliga ärenden som exempelvis en vårdnadstvist kan en advokat även hjälpa till med rådgivning och medling. Oftast brukar man först försöka lösa tvisten genom förhandlingar med motparten. Detta eftersom det alltid är bäst för barnet om tvisten går att lösa utanför domstol.

Går inte det gör advokaten tillsammans med sin klient upp en strategi för hur processen bäst kan drivas i domstol. Även vid brottmål kan en advokat bidra med rådgivning och sitta med vid polisförhör och bevaka klientens intressen.

 

 

Bra tips inför mötet med advokaten

Det är viktigt att den advokat man anlitar är specialiserad inom det ämne som man behöver hjälp med, och har god erfarenhet av liknande fall. Då säkerställer man bästa möjliga utgång och att man får en rättvis rättegång. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt advokat men kanske har man någon vän som har varit i en liknande situation och kan rekommendera någon?

Annars får man söka på nätet eller via advokatsamfundets hemsida. Här är ett exempel på en advokatbyrå som bl.a. kan brottmål i Göteborg:https://advokatfirmanop.se/sv

Vare sig man ska träffa en jurist eller en advokat så är det viktigt att man kommer väl förberedd. Skriv ner vad som har hänt i kronologisk ordning och sortera alla dokument så att de blir lättillgängliga. På så vis får man ut så mycket som möjligt av advokatens tid. 

Så stor roll spelar retoriken inom juridiken

Så stor roll spelar retoriken inom juridiken

Cicero var en romersk politiker och retoriker som praktiserade i det gamla Romarriket, drygt 100 år före vår tideräkning. Han var en man som utan tvekan hade fått talets gåva. Med sin retoriska skicklighet och vassa argument kunde han skapa stor förändring i dåtidens Lazio under sin livstid.

Men Ciceros betydelse har fortsatt långt efter hans död och lever kvar som en inspirationskälla ända in på 2020-talet i alla delar av världen. Inte minst för alla juriststudenter och även färdiga advokater. För är det någonting en advokat gör är det att argumentera. Visst måste man kunna lagen, men för framgångsrika advokater handlar succé minst lika mycket om god retorik. 

Förvandla skyldig till oskyldig 

Göteborg ligger långt från Italien och Lazio, men ändå har en advokat i Göteborg nog mer gemensamt med Cicero än vad som först kanske kommer till ytan. Trots att det skiljer över 2 000 år från Ciceros dagar till nuvarande praktiserande advokater. Men en advokats jobb handlar mycket om att övertyga både rätten och allmänheten och media. En till synes otvivelaktigt övertygelse om en misstänkt mördares skyldighet kan med stor kompetens och retorisk skicklighet förvandlas till ett tvivel som istället friar personen i fråga.  

Rätt till advokat 

Att ha en skicklig advokat vid sin sida kan vara skillnaden på liv och död för en del människor. Inte i den bemärkelsen att man riskerar att få dödsstraff då det inte existerar i Sverige. Men ett liv kan likväl förstöras av att man bli fälld i rätten. Blir man dessutom dömd som oskyldig har ingen rättvisa skipats överhuvudtaget. Det är advokatens uppgift att se till att du får just rättvisa. Man kan inte begära att man ska försvara sig själv mot en åklagare. Det är inte heller någonting man behöver göra om man är misstänkt. Du har alltid rätt till en advokat vid din sida.