När det är dags att lösa brottmål i Göteborg

03 mars 2021 jonas olsson
När det är dags att lösa brottmål i Göteborg

För att få bästa möjliga juridiska hjälp är det viktigt att man anlitar rätt advokat. Har man hamnat i en tvist rörande vårdnaden om barn ska man anlita en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister.

Ska man ansöka om ett uppehållstillstånd eller överklaga ett utvisningsbeslut ska man ta hjälp av en advokat som behärskar migration- och asylrätt. Är man misstänkt, eller riskerar att åtalas för bokföringsbrott behöver man en brottmålsadvokat specialiserad på ekobrott.

När det gäller familjerättsliga ärenden som exempelvis en vårdnadstvist kan en advokat även hjälpa till med rådgivning och medling. Oftast brukar man först försöka lösa tvisten genom förhandlingar med motparten. Detta eftersom det alltid är bäst för barnet om tvisten går att lösa utanför domstol.

Går inte det gör advokaten tillsammans med sin klient upp en strategi för hur processen bäst kan drivas i domstol. Även vid brottmål kan en advokat bidra med rådgivning och sitta med vid polisförhör och bevaka klientens intressen.

 

 

Bra tips inför mötet med advokaten

Det är viktigt att den advokat man anlitar är specialiserad inom det ämne som man behöver hjälp med, och har god erfarenhet av liknande fall. Då säkerställer man bästa möjliga utgång och att man får en rättvis rättegång. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt advokat men kanske har man någon vän som har varit i en liknande situation och kan rekommendera någon?

Annars får man söka på nätet eller via advokatsamfundets hemsida. Här är ett exempel på en advokatbyrå som bl.a. kan brottmål i Göteborg:https://advokatfirmanop.se/sv

Vare sig man ska träffa en jurist eller en advokat så är det viktigt att man kommer väl förberedd. Skriv ner vad som har hänt i kronologisk ordning och sortera alla dokument så att de blir lättillgängliga. På så vis får man ut så mycket som möjligt av advokatens tid. 

Fler nyheter