Därför ska man anlita en arborist

27 februari 2022 william eriksson
arborist

editorial

Träd behöver omvårdnad för att bli starka och vackra. Starka träd är också mer motståndskraftiga mot sjukdomar och insektsangrepp. Men som lekman är det inte alltid så lätt att veta vad träden behöver och det kan vara svårt att läsa sig till eftersom det också beror på var trädet står och hur det mår. Därför måste man anlita en arborist och låta denne undersöka träden och utforma en långsiktig trädvårdsplan för varje enskilt träd. 

När en arborist undersöker ett träd och utför en trädbesiktning tittar denne även på trädets rötter och inte bara de synliga delarna ovan jord. För att kunna studera trädets krona använder arboristen sig ofta av en kikare, men kan även välja att klättra upp i trädet. Vid en trädbesiktning kan arboristen ofta se om trädet behöver mer vatten eller näring, eller om det är i behov av beskärning. 

 

arborist

 

Få hjälp med sektionsfällning av träd

Har man planterat ett träd nära husets fasad kan det vara smart att konsultera en arborist för att få reda på när det är dags att beskära trädet, så att det inte växer sig alltför stort. Genom att beskära ett träd vid rätt tidpunkt kan man nämligen styra hur stort det kommer att bli. Då slipper man råka ut för att grenarna skaver mot fasaden eller taket och skadar huset. 

Har man ett träd på sin tomt som man tror kan ha drabbats av någon sjukdom är det jätteviktigt att man konsulterar en arborist. Sjuka träd kan nämligen lätt knäckas eller tappa sina grenar. Har man riktig otur kan trädet falla över bilen eller hustaket. Eller, ännu värre, skada en människa. 

Sjuka träd måste tyvärr ofta fällas och även detta kan en arborist hjälpa till med. Här är ett exempel på en arborist som erbjuder sektionsfällning av träd, men även andra typer av trädtjänster: https://www.aliasarborist.se/arborist.

Fler nyheter