Hjälp med garagestädning

19 november 2019 jonas olsson
Hjälp med garagestädning

Det är troligen ingen del av vår fastighet som utsätts för mer smuts och slitage än just garaget. Där hamnar allt som är för otympligt och skitigt för att tas in i huset. Där kör vi dagligen in och ut med fordon som inte direkt passerat något reningsbad precis innan. Än mindre någon sterilbehandling. Likadan eller liknande är situationen i ett garage som är öppet, helt eller delvis, för allmänheten. Där samlas inte saker för förvaring, men slitaget och smutsen för mångfaldigt mycket mer fordon, och troligen också en hel del skräp. Det blir inte bara ofräscht. Konsekvenserna kan bli problem med avrinning och ventilation samt halkrisk.

 

Ett offentligt garage bör vara attraktivt

Medborgare och kunder vill ha ett garage som inte luktar illa. De vill inte se drivor av skräp. De behöver en miljö som är skräpfri och så torr och ren som bara är möjligt. Fordon drar in smuts av mycket olika slag och i olyckliga fall lämnar de även efter sig substanser som olja. Dels kan detta orsaka halka, dels är det olyckligt om det hamnar i våra avlopp och avrinningssystem, både ur miljösynpunkt och med tanke på att det kan sätta igen systemen och kräva dyra reparationer.

 

 

Här kommer städbolagen in i bilden

Ett städbolag har helt andra resurser och kunskaper. Med modern utrustning kan du inte bara få hjälp med att garagen blir renare och på ytan snyggare. Du kan även få föroreningarna bortforslade, inte bara gömda! En modern städmaskin samlar upp smutsen och sedan kan detta tas om hand på ett rationellt och bra sätt. När du söker efter garagestädning i Nyköping finns det ett givet val. Ett företag som har lång erfarenhet och rätt utrustning. Ett företag som framför allt har kompetent personal med rätt inställning och vet hur de ska handskas med den utmaning som garagestädning är!

Fler nyheter