Hur en låssmed öppnar ett lås utan att det skadas

05 december 2022 Staffan Ehrlin

Hur en låssmed öppnar ett lås utan att det skadas

Låssmeder är experter på att öppna lås utan att skada dem. Det finns olika metoder som en låssmed kan använda för att öppna ett lås, men den vanligaste metoden är genom att bryta upp låset. Ibland kan det vara svårt att bryta upp ett lås, och därför använder många låssmeder en annan teknik som kallas picking. Picking gör man genom att trycka in speciella verktyg in i låsets nyckelhål och använda dem för att manipulera tumblers inuti. På så sätt kan en låssmed ta sig förbi vilken kombination som helst utan att bryta eller skada själva låset. Ett företag som är experter på att få upp lås är Låshjälpen AB i Göteborg.

Ett annat alternativ för att låsa upp ett lås är att avkoda det. Denna metod kräver specialverktyg och kunskap, men den kan användas för att öppna komplexa lås utan att orsaka några skador. För att avkoda ett lås måste låssmeden förstå hur låset fungerar och använda specialverktyg för att få tillgång till det.

Låssmed Göteborg

Många olika verktyg behövs för att öppna ett lås

Det vanligaste verktyget som används för att bryta upp lås är en metallplockare. Det är ett tunt, spetsigt verktyg som förs in i låsets nyckelhål och används för att flytta tumblarna inuti. Låssmeder använder också olika andra verktyg, t.ex. skiftnycklar och skruvmejslar, för att öppna lås.

Slutligen kan vissa lås öppnas utan att de skadas med hjälp av en stötnyckel. En stötnyckel är ett specialkonstruerat verktyg som passar in i låsets nyckelhål och gör det möjligt att stöta till det med en hammare eller annat instrument. När tillräcklig kraft används öppnas låset utan att mekanismen skadas

Oavsett vilken teknik en låssmed använder är det viktigt att han/hon gör det med stor omsorg och precision för att inte skada låset. Genom att använda dessa tekniker kan en skicklig låssmed låsa upp nästan alla lås.

Fler nyheter