Låt barnets alla sinnen stimuleras med sensoriska leksaker

23 januari 2022 jonas olsson
sensoriska leksaker

editorial

Lek är en stor del av barnens lärande och utveckling. Genom att undersöka och interagera med olika typer av föremål, lär sig barnen om hur världen fungerar och utvecklar även sina motoriska förmågor. I lek tillsammans med andra utvecklar de det sociala samspelet.

Även sinnena är under ständig utveckling under leken. Att känna, se, höra, lukta och smaka under lek stimulerar dessa sinnen till att utvecklas. Sensoriska leksaker är leksaker som är inriktade på att stimulera sinnena. Det gör de genom att vara designade på ett visst sätt, till exempel med starka färger, skilda texturer, olika former och ljuseffekter.

Dessa leksaker är ofta väldigt genomtänkta för att kunna få ut maximalt med lärande ur barnens lek. Varje leksak är inriktad på att utveckla en specifik förmåga, eller flera. Till exempel finns det leksaker som är till för att utveckla öga-hand-koordinationen, leksaker för att utveckla finmotoriken och leksaker för att träna hörselsinne och uppmärksamhet. Det finns också leksaker som kombinerar det taktila med matematik och färglära med ordförråd.

 

sensoriska leksaker

 

Sensoriska leksaker förenar nytta med nöje

Förutom att de är främjande för lärandet, så brukar sensoriska leksaker vara uppskattade av barnen. Barn är av sin natur nyfikna och tycker om att med alla sina sinnen utforska världen och alla dess ting. Har man någon gång iakttagit små barn i deras utforskande så är det tydligt hur de använder sig av alla sina sinnen för att lära sig om världen. Färger är något som ofta lockar till sig deras blickar och har de fått tag i ett föremål med händerna vill de även utforska det med munnen och i interaktion med andra föremål.

Med tanke på det så är det inte konstigt att sensoriska leksaker brukar vara väldigt uppskattade. Med sin utformning stimulerar de barnens olika sinnen och naturliga nyfikenhet och får dem att vilja utforska vidare i lek.

Fler nyheter