Många fördelar med LED lysrör

25 oktober 2021 jonas olsson
Många fördelar med LED lysrör

advertorial

LED lysrör är vanligt förekommande på kontor, i industrilokaler och i andra arbetsmiljöer, men också hemma i köket. Detta eftersom lysrör ger ett ordentligt och spritt ljus så att man ser ordentligt, vilket underlättar arbetet och det man ska göra. Till skillnad från gamla lysrör är LED lysrör flimmerfria och man bländas inte lika lätt. Men de ger även ett mer jämnt ljus och alstrar inte lika mycket värme. 

Det kan betyda mycket för arbetsmiljön och de anställdas hälsa att byta till LED lysrör. Ofta upplever man att det blir lättare att koncentrera sig, och man blir heller inte lika lätt trött i ögonen. Inomhustemperaturen blir också bättre, framförallt på sommaren. Det är enkelt att byta till LED lysrör eftersom de fungerar i befintlig armatur och har samma koppling. Visst kostar lamporna mer, men då LED lysrör inte ens drar hälften så mycket energi som ett vanligt lysrör spar man snabbt in pengarna. 

Hur väljer man lysrör?

LED lysrör är betydligt snällare för miljön än gamla lysrör som ofta innehåller kvicksilver. Förutom att de drar mindre energi har de också längre hållbarhet än sina föregångare. För ett företag eller en industri innebär det i sin tur att man kan minska ner på underhåll och byte av lampor. Man spar både tid och pengar, helt enkelt. Olika arbetsområden och rum kräver olika typ av LED lysrör men de vanligaste benämns T5 och T8 som här: https://ledmegastore.se/19113-led-lysror.

Ska man sätta in nya lysrörsarmaturer kan det vara bra att satsa på LED lysrör av modell T5 eftersom de är något mer energieffektiva. Men är det en arbetsplats man ska välja lysrör till måste man ta hänsyn till färgtemperatur och ljusstyrka. Idag är det enkelt att få tag på rätt lysrör, eftersom man kan handla på ledmegastore.se där utbudet är större och priserna ofta lägre. 

 

Fler nyheter