Nattens drottning

02 juni 2019 Johan Post
Nattens drottning

Hon skulle egentligen behöva en prak

tikant eller assistent för det. En del jobb som arkivering, hålslagning och sortering skulle underlätta om hon slapp göra själv. Det kan bli långa nätter, särskilt på vinterhalvåret då det är hennes ”busy season”. Frågan är vilka krav man kan ställa på en assistent, vilken typ av utbildning som passar för detta arbete. Det bör var någon som både har ett visst tekniskt kunnande för att se logiken i processen men det kan samtidigt inte vara en ingenjör då dem tenderar att vara fyrkantiga i sitt tänkande. Någon som har en humanistisk grundutbildning, helst med något konstvetenskapligt ämne och kanske stadsplanering eller statsvetenskap. Men det skadar verkligen inte med någon teknisk ådra, ett handlag med skruv och mutter. Kanske har personen en vidareutbildning från ett tekniskt universitet eller högskola, det skulle nästan vara en nödvändighet. Själva pappersexcersisen kan man visserligen lära sig genom praktik men det tar fruktansvärt lång tid att nå en acceptabel nivå och det är få som blir riktigt bra på att sålla i materialet, göra håltagningar och iordningsställa pärmarna. Hon har ibland övervägt att sätta ut en annons men ännu inte gjort det av just de skälen.

Nätternas svall

Sommarhalvåret skulle det kanske fungera eftersom nätterna är betydligt kortare och därför skulle gå att ta sig an en lärling. Men det är förmodligen så att det är för stort besvär och svårt att hitta vettiga arbetsuppgifter. Hon har tre olika nattkikare och att hålla reda på dem och kunna använda dessa på rätt sätt är en utmaning som kräver handlag och yrkeskunnande. Att justera och för hand rätta ritningen efter en natts arbete är bara det ett styvt jobb.

Hon har gjort detta länge och är väl skickad för uppgiften men det tar på krafterna, det är ju trots allt nattjobb och något extra för obekväm arbetstid förekommer inte.

Fler nyheter