Rätt behandling mot migrän höjer livskvaliteten

15 april 2021 patrick pettersson
Rätt behandling mot migrän höjer livskvaliteten

Migrän är en verklig folksjukdom. Det är den tredje största sjukdomen i världen, och över en miljon svenskar är drabbade av den. Migrän innebär en handikappande huvudvärk, ofta ensidig och pulserande. Det är dessutom vanligt med bland annat illamående samt ljus- och ljudkänslighet.

Migrän orsakar stort lidande

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan slå väldigt hårt. Många har flera dagar i månaden eller mer då de är oförmögna att arbeta eller sköta vardagliga sysslor på grund av migrän. Olika metoder fungerar olika bra för olika patienter, och det är därför viktigt att träffa en läkare som tar sjukdomen på allvar och ser till hela individen. Förutom rent medicinsk behandling kan det vara viktigt att även ta hänsyn till andra faktorer som stressnivå, hormoncykel med mera.

Många olika behandlingsalternativ

Som migränpatient är det viktigt att veta att det finns bra migrän behandling att få. Även om det man först testat inte har gett önskat resultat finns det andra alternativ att pröva. Om receptfria mediciner inte hjälper kan man exempelvis pröva triptaner, ett läkemedel som många gånger fungerar mycket bra för att häva en akut migränattack. Man kan behöva kombinera såväl triptaner som receptfria läkemedel med metoklopramid som hjälper mot illamående. 

Vid kronisk migrän kan också CGRP-hämmare vara en aktuell behandlingsmetod. Botoxinjektioner i förebyggande syfte är något som fungerar väl för många för att lindra och minska antalet dagar med migrän. Med hjälp av botoxbehandling kan man också uppleva snabbare lindring när man tar sin akutmedicin.

Det är viktigt att inte låta omgivningen vifta bort migrän med argument som “lite huvudvärk har alla ibland”. Migränpatienter har rätt att få adekvat hjälp för sina besvär. Med hjälp från vården av personal som är specialiserad på just migrän kan man få en korrekt bedömning och behandling som fungerar. Det kan höja livskvaliteten avsevärt.

Fler nyheter