Säker trädfällning i Norrtälje

08 oktober 2020 Lily Hansen
Säker trädfällning i Norrtälje

Det tar många år för ett träd att växa sig stort, och kanske är det därför som trädfällning många gånger är ett känsligt ämne. Träd bär på en historia och kanske är det någon avlägsen släkting som har planterat det. Ett stort och gammalt träd påverkar också omgivningen, och det kan vara bra att informera sina grannar om man funderar på att ta ner ett träd. 

Många tar ner träd för att de vill ha mer solljus på tomten eller få bättre utsikt. Ofta tänker man då inte på trädens praktiska funktioner – som att de skyddar mot både hetta, kyla och vind. Att ta ner ett träd som skuggar fasaden kan innebära att temperaturen inomhus på sommaren höjs med flera grader. Träd skyddar hus mot tuffa väderförhållanden och kan göra att både fasad och tak håller längre, samtidigt som de hjälper till att hålla energiförbrukningen nere.

 

 

Ta hjälp av en arborist

Om träd blir sjuka eller har vuxit sig för stora kan de behöva tas ner. Träd som står nära byggnader kan också behöva tas ner så de inte skadar tak och fasad, men ibland räcker det att bara såga bort vissa grenar. Det kan vara svårt att veta hur man ska bära sig åt, men en arborist kan hjälpa till och göra en analys över vad som blir bäst. De är även proffs på trädfällning och vet hur man på ett säkert sätt tar ner träd för att inte skada omgivningen.

Innan man anlitar någon kan det vara bra att vända sig till ett par olika företag specialiserade på trädfällning i Norrtälje eller på annan ort och be om en offert. Var noga med att fråga vad som ingår i priset, som exempelvis vedkapning, bortforsling eller flisning av grenar. Värt att känna till är att man som privatperson kan nyttja RUT-avdraget på själva arbetskostnaden.

Fler nyheter