Varför besöker man en ögonmottagning i Stockholm?

13 augusti 2021 Lily Hansen
Varför besöker man en ögonmottagning i Stockholm?

Att få en remiss skickad till en ögonmottagning kan innebära flera olika saker. Många blir rädda och tänker att nu är det något allvarligt fel eller liknande. Men så är det alltså inte. Både barn och vuxna kan få remiss skickad till en ögonmottagning. Det kan vara till en ögonmottagning i stockholm eller någon annanstans i landet, beroende på var man bor

Att få någon sjukdom i sina ögon kan såklart vara både allvarligt och inte allvarligt. Om så är fallet så behöver en specialist titta på ögonen och bedöma vad som ska göras. Kanske operation eller bara en enkel behandling. På en ögonmottagning arbetar det undersköterskor, ögonläkare och andra specialiserade läkare men även ortoptister. 

Barn som får problem med sina ögon på ett eller annat sätt får ofta besöka en ögonmottagning för att undersöka problemet. Då får de först komma till en ortoptist som bedömer barnets syn och hur ögonen samarbetar med varandra. 

 

 

Problem med ögonen hos barn

Kanske har barnet ifråga en skelning som behöver tittas på på en ögonmottagning. En skelning kan många gånger enkelt behandlas, men vissa gånger behöver ögonen lite mer hjälp, då i form av en skelningsoperation. En sådan operation görs också på en ögonmottagning och barnet får åka hem igen samma dag. 

Om barnet inte behöver en operation för sin skelning så finns det andra åtgärder att ta till. Barnet kan själv få träna sina ögon hemma i lugn och ro, antingen med hjälp av glasögon eller lappträning. 

Lappträning innebär att barnet får använda lapp över det friska ögat en stund varje dag, ibland kort tid och ibland längre. Sedan får barnet komma på regelbundna besök till ögonmottagningen för att bedöma hur det går. En ortoptist gör den bedömningen och en ögonläkare tar över ifall det skulle bli aktuellt med en operation av skelningen. 

Fler nyheter